สถานีเฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลองทองหลาง ตั้งอยู่ที่วัดบางน้อย

3 ชั่วโมงล่าสุด 48 ชั่วโมงล่าสุด 30 วันล่าสุด

ค่าเฉลี่ยรายวัน 30 วันล่าสุด เริ่มจากค่าล่าสุดอยู่ด้านบน

ลำดับ ปี-เดือน-วัน ชั่วโมง ความเค็ม (ppt)